Tổ 4-5

received_1244985815523131

Thao giảng tổ

Ngày26/10 tổ 4-5 Đ/c Hoàng Thị Thu Hà thao giảng tiết dạy môn Mỹ Thuật lớp 5A
20161020_161951

Chào mừng ngày 20/10

Để chào mừng kỷ niệm ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam. Tổ 4-5 tham gia thi nếu ăn cùng các tổ. Với tinh thần giao lưu học hỏi tổ đã tạo ra những…