Giới thiệu

Trường Tiểu học Quảng Trường đóng trên địa bàn thôn Thu Trường xã Quảng Trường. Nhà trường có tổng diện tích là 5959m vuông. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên  công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua nhiều  năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Quảng Trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen.