báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục an toàn dưới nước cho học sinh tiểu học.

Tháng Năm 9, 2017 9:53 chiều

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG TRƯỜNG                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Triển khai giáo dục an toàn dưới nước cho học sinh-

phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học năm học 2016 – 2017

 

             Thực hiện Chương trình số 1780/CT – SGDĐT  ngày 29/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc ban hành Chương trình bơi an toàn và phòng, chống đuối nước cho học sinh phổ thông giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025, sở giáo dục và đào tạo Quảng Bình hướng dẫn triển khai hoạt động “Giáo dục an toàn dưới nước” cho học sinh toàn trường.

              Căn cứ công văn số 1807 / SGD ĐT – GDTH về việc triển khai hoạt động “Giáo dục kỹ năng an toàn dưới nước” cho học sinh cấp tiểu học.

             Căn cứ vào kế hoạch triển khai giáo dục an toàn dưới nước cho học sinh  của trường TH Quảng Trường ngày 10 tháng 9 năm 2016.

Trường TH Quảng Trường đã thu được kết quả sau:

Kết quả cuộc thi đầu vào:

Câu 1: câu nào dưới đây là những hướng dẫn cơ bản đảm bảo an toan khi ở gần vùng sông nước:

Đáp án 1,3,5 có 152/207 em trả lời còn  55em trả lời các đáp án khác

Câu 2:  Làm thế nào để đảm bảo an toàn khi đi bơi ở sông, suối?

Đáp án 2,4có 112/207 em trả lời còn  95em trả lời các đáp án khác

Câu 3: Tại sao chúng ta nên tránh bơi trong dòng nước lũ?

Đáp án 1,2,3có 132/207 em trả lời còn  75em trả lời các đáp án khác.

Câu 4:Ta nên làm gì nếu gặp dòng nước xoáy khi đi tắm biển?

Đáp án 1,3,5có 95/207 em trả lời còn  112em trả lời các đáp án khác

Câu 5: Ta nên làm gì nếu gặp ngui hiểm khi ở dưới nước?

Đáp án 2,4có 112/207 em trả lời còn  95em trả lời các đáp án khác

Câu 6: Ta nên làm gì nếu thấy người khác gặp ngui hiểm khi ở dưới nước?

 Đáp án 1,4có 77/207 em trả lời còn  130em trả lời các đáp án khác

Câu 7: Ta có thể sử dụng cái gì để cứu bạn khi bạn bị đuối nước?

Đáp án 1,3,4,7có 142/207 em trả lời còn  65em trả lời các đáp án khác

Câu 8: Làm thế nào để đảm bảo an toàn khi đang ở trên thuyền?

Đáp án 1,4,5có 115/207 em trả lời còn  92em trả lời các đáp án khác

Kết quả cuộc thi đầu ra:

Câu 1: câu nào dưới đây là những hướng dẫn cơ bản đảm bảo an toan khi ở gần vùng sông nước:

Đáp án 1,3,5 có 195/207 em trả lời còn  12 em trả lời các đáp án khác

Câu 2:  Làm thế nào để đảm bảo an toàn khi đi bơi ở sông, suối?

Đáp án 2,4có 185/207 em trả lời còn  22 em trả lời các đáp án khác

Câu 3: Tại sao chúng ta nên tránh bơi trong dòng nước lũ?

Đáp án 1,2,3có 189/207 em trả lời còn  18 em trả lời các đáp án khác.

Câu 4:Ta nên làm gì nếu gặp dòng nước xoáy khi đi tắm biển?

Đáp án 1,3,5có 175/207 em trả lời còn 32 em trả lời các đáp án khác

Câu 5: Ta nên làm gì nếu gặp ngui hiểm khi ở dưới nước?

Đáp án 2,4có 191/207 em trả lời còn  16em trả lời các đáp án khác

Câu 6: Ta nên làm gì nếu thấy người khác gặp ngui hiểm khi ở dưới nước?

 Đáp án 1,4có 182/207 em trả lời còn  25 em trả lời các đáp án khác

Câu 7: Ta có thể sử dụng cái gì để cứu bạn khi bạn bị đuối nước?

Đáp án 1,3,4,7có 196/207 em trả lời còn  11em trả lời các đáp án khác

Câu 8: Làm thế nào để đảm bảo an toàn khi đang ở trên thuyền?

Đáp án 1,4,5có 188/207 em trả lời còn  19em trả lời các đáp án khác

          Trường có một số em sống trên địa bàn vùng sông nước mặc dù vậy các em vẫn giữ được an toàn về mùa mưa lũ. Hơn nữa trong năm học 2016-2017 trường đã đạt được 4 giải về các môn bơi  trong cuộc thi Hội khỏe phù đổng cấp huyện và đã đem về giải khuyến khích toàn đoàn cho trường.

                                                          Quảng Trường, ngày 30 tháng    4  năm 2017

   XÁC NHẬN CỦA BGH                                                       NGƯỜI BÁO CÁO

     HIỆU TRƯỞNG                                                                GIÁO VIÊN TPT ĐỘI

 

 

 

                                                                                               Nguyễn Thị Mai