kế hoạch hoạt động chi đoàn TH Quảng Trường

Tháng Năm 9, 2017 9:48 chiều

ĐOÀN XÃ QUẢNG TRƯỜNG                                      ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TH                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                 Quảng Trường, ngày 25 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Căn cứ chương trình công tác đoàn năm học 2016-2017.

Căn cứ chỉ đạo của Chi bộ – Ban giám hiệu nhà trường về công tác đoàn năm học 2016 – 2017.

Căn cứ tình hình hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trường TH Quảng Trường năm học 2016 – 2017.

BCH Chi đoàn trường TH Quảng Trường đưa ra chương trình hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên giáo viên, tuyên truyền đường lối của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc. Giáo dục đạo đức lối sống và kỹ năng sống cho đoàn viên, từ đó khơi dậy và phát huy tính năng động của thanh niên tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

Phát huy hiệu quả và chất lượng hoạt động của Chi đoàn như: đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng cho đoàn viên giáo viên; đi đầu trong tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới trong dạy học. Coi trọng việc xây dựng đạo đức, nề nếp cho học sinh. Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng sống góp phần xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hoạt động cụ thể là phấn đấu “mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”.

Phát huy vai trò công tác tham mưu cho Chi bộ, BGH nhà trường. Đẩy mạnh phong trào tình nguyện, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động ngoại khoá nhằm nâng cao chất lượng, cũng như uy tín của tổ chức Đoàn trong nhà trường. Tham gia tích cực và có hiệu quả các cuộc phát động về phong trào của Đoàn cấp trên.

II/ TÌNH HÌNH CHUNG:

Chi đoàn Trường TH Quảng Trường là một chi đoàn có đặc thù riêng so với các chi đoàn khác trong xã Quảng Trường . Trong những năm qua chi đoàn luôn được sự quan tâm chỉ đạo của xã đoàn Quảng Trường , của chi bộ nhà trường, lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Hiện nay chi đoàn có 9 đoàn viên giáo viên. Tất cả đoàn viên đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 5 đồng chí là Đảng viên. Các đoàn viên trong Chi đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, trong mọi hoạt động, mỗi đoàn viên là một nhân tố tích cực không chỉ trong công tác đoàn mà còn trong công tác chuyên môn như soạn, giảng, chấm trả bài đúng quy định. Đoàn viên không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp tốt giữa các đoàn viên với lãnh đạo, đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đoàn viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành kỷ luật của nhà trường, các quy định của đoàn và chính sách pháp luật của Nhà nước.

III/ CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

  1. Chỉ tiêu cụ thể:

1.1. Đội ngũ đoàn viên giáo viên, nhân viên trong nhà trường:

– 100 % Đoàn viên có phẩm chất, đạo đức lối sống, tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, quy định ngành giáo dục.

– Trình độ chuyên môn: 100 % đoàn viên  đạt chuẩn và 90% trên chuẩn; năng lực chuyên môn phù hợp.

– 100% đoàn viên có tinh thần trách nhiệm cao đối với các nhiệm vụ được giao. Xếp loại các giờ dạy 95 % từ khá trở lên; hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

– 100% đoàn viên  tham gia tích cực trong việc thao giảng, dự giờ thăm lớp đủ và vượt chỉ tiêu theo quy định. Tham gia đầy đủ các hội nghị, các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua…Thể hiện văn hóa khi đến cơ quan như ăn mặc lịch sự, xưng hô, không uống rượu bia trước, trong khi tham gia các hoạt động giáo dục,  không nghe, trả lời điện thoại khi đang tham gia các hoạt động giáo dục, hội họp.

–  Đoàn viên giáo viên thực hiện dạy giáo án điện tử ít nhất 3 tiết/1 học kỳ.

– 100% đoàn viên  tham gia viết SKKN theo quy định. Có hiệu quả ứng dụng vào dạy học.

– Đoàn viên đảm bảo đúng giờ công, bảo quản tốt tài sản của nhà trường. Thực hiện tốt các chế độ cho CB – CN – CNV trong nhà trường.

1.2. Liên đội:

Không có đội viên yếu kém về mặt đạo đức.

– 100% đội viên được lên lớp.

– Liên đội đạt danh hiệu xuất sắc cấp huyện

  1. Biện pháp thực hiện:

2.1 Chi đoàn:

– Chi đoàn chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên. Thúc đẩy phong trào dạy và học trong trường. Tổ chức cho đoàn viên học tập chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, là lực lượng trẻ tham gia tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Củng cố, kiện toàn BCH.

– BCH Chi đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho các hoạt động.

– 100 % đoàn viên tham gia các phong trào do đoàn tổ chức. Ban chấp hành chi đoàn thường xuyên chỉ đạo Đội TNTP HCM hoạt động và rèn luyện đội viên đạt kết quả cao.

– Cuối năm Chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh.

2.2. Đội TNTP Hồ Chí Minh:

– Phát huy kết quả đạt được của năm học vừa qua để xây dựng phương hướng hoạt động năm học 2016- 2017 đạt hiệu quả.

– Tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt chi đội trong các buổi học. Xây dựng chương trình hoạt động, căn cứ và bám sát hướng dẫn của HĐĐ xã, huyện và kế hoạch của nhà trường.

– Đánh giá xếp loại các mặt hoạt động khách quan công bằng. Tổ chức các hoạt động từ thiện, văn nghệ, thể thao; tổ chức thi nghi thức đội, thi Phụ trách Sao giỏi, đố vui để học, phong trào kế hoạch nhỏ, quỹ vì bạn nghèo …

2.3. Về công tác chuyên môn :

Đây là công tác trọng tâm, quyết định vai trò, vị trí và sức trẻ của mỗi một đoàn viên và của cả chi đoàn. Là người giáo viên, mỗi đoàn viên phải luôn gương mẫu trong công tác giảng dạy và công tác giáo dục học sinh. Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiền phong, đi đầu trong công tác chuyên môn: giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh đúng quy trình và đúng quy chế. Tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn, các phong trào giáo dục và các hội thi của ngành, của nhà trường phát động trong năm học.

2.4. Công tác phong trào :

– Tham mưu với BGH tổ chức giao lưu bóng chuyền, bóng đá, cầu lông với đơn vị bạn vào các ngày lễ lớn.

– Tổ chức lao động trồng cây tạo bóng mát cho sân trường.

– Tham gia loa động vệ sinh phong quang trừng lớp, trồng và chăm sóc vườn cây thuốc nam và bồn hoa cây cảnh trong sân trường.

– 100% đoàn viên tham gia các hoạt động  phong trào do nhà trường và Chi đoàn tổ chức.

– Kết hợp với Đoàn xã và các chi đoàn trong địa bàn xã tổ chức “ Đêm hội trăng rằm” tết Trung Thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng.

– Tham mưu với BGH tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3-2017

– 100% đoàn viên tham gia các hoạt động dọn vệ sinh do Đoàn xã tổ chức.

– 100% ddaonf viên tham gia ngày lễ thăp nến tri ân 27/7/2017

2.5. Công tác phát triển Đảng.

   – Cuối năm chi Đoàn  xét bầu 2 đ/c đoàn viên xuất sắc lên Chi bộ, Đảng bộ xem xét để tham gia học đối tượng Đảng. Đề nghị kết nạp 1 đ/c xuất sắc vào hàng ngũ của Đảng.

  1. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG:
THÁNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
9/2016 – Sinh hoạt chi đoàn triển khai nhiệm vụ phục vụ cho khai giảng năm học.- Học tập nghị quyết Đoàn.

– Sinh hoạt chi đoàn đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học.

– Tổ chức tết trung thu.

10/2016 – Tổ chức đại hội Đoàn bầu ra ban chấp hành mới thực hiện nhiệm vụ năm học.- Họp Ban chấp hành bầu ra bí thư và phân công nhiệm vụ cho ban chấp hành.

– Tổ chức kỷ niệm ngày 60 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam15/10.  Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam20/10.

– Đôn đốc, động viên đoàn viên tích cực trong hoạt động dạy và học để tạo thành phong trào.

– Phối hợp cùng với BCH Liên đội tổ chức đại hội Liên đội trước ngày 15 tháng 10.

– Phối hợp với nhà trường phát động phong trào “vòng tay bè bạn”- Kế hoạch nhỏ trong toàn liên đội.

– Phát động phong trào vườn rau của em, tích cực trồng và chăm sóc công trình măng non.

– Tuyển chọn đội để tập luyện HKPĐ.

11/2016 – Liên đội tổng kết thi đua đợt I.- Phối hợp với Liên đội tổ chức giải bóng đá tuổi thơ chào mừng ngày NGVN 20/11

– Kết hợp với BCH liên đội thực hiện quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường tạo cho đội viên có nền nếp học tập tốt.

– Sinh hoạt chi đoàn, phối hợp tập luyện cho học sinh tham gia HKPĐ các cấp.

12/2016 – Tổ chức thi vẽ tranh với chủ đề “Biển đảo quê em” và các trò chơi dân gian chào mừng ngày 22/12.- Kiểm tra nề nếp đội viên chuẩn bị cho thi kết thúc học kì I.

– Sinh hoạt chi đoàn sơ kết tình hình của tháng và năm học.

01/2017 – Sinh hoạt chi đoàn theo đúng nội dung.- Duy trì nền nếp của đoàn viên, đội viên.

– Đánh giá tổng kết kết quả làm được của kỳ I, từ đó rút ra kinh nghiệm và đưa ra các phương án hiệu quả.

– Tổ chức thảo luận về công tác giảng dạy góp phần thúc đẩy phong trào chuyên môn và học hỏi lẫn nhau.

– Động viên cổ vũ các đồng chí là đoàn viên giáo viên tích cực bồi dưỡng HSG.

02/2017 – Duy trì nền nếp dạy và học theo đúng quy chế.- Tổ chức nêu gương các đoàn viên ưu tú có thành tích trong học tập và đẩy mạnh phong trào tự học của học sinh.

– Sinh hoạt chi đoàn.

03/2017 – Duy trì nền nếp dạy và học của đoàn viên, đội viên.- Đẩy mạnh phong trào học tập trong toàn trường để chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

– Tổ chức chào mừng ngày 8/3 cho đoàn viên trong chi đoàn.

– Tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày 26/3

– Sinh hoạt chi đoàn.

04/2017 – Phát động phong trào phụ đạo học sinh yếu kém. Thúc đẩy quá trình học tập của các đội viên đồng thời định hướng việc thi cử, chuẩn bị cho thi cuối năm.- Tổ chức chào mừng ngày 30/4 bằng các hoạt động văn nghệ.

– Sinh hoạt chi đoàn.

05/2017 – Đẩy mạnh phong trào học tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm đặc biệt là kỳ xét tốt nghiệp khối 5.- Sinh hoạt chi đoàn tổng kết tình hình của tháng và năm học.

– Chuyển sinh hoạt cho đoàn viên về sinh hoạt hè tại địa phương.

– Sinh hoạt chi đoàn.

                                                                          Quảng Trường , ngày 25  tháng 08  năm 2016

 PHÊ DUYỆT CỦA BGH                                                                                                               T.M BCH CHI ĐOÀN

                                                                                                         Bí thư 

 

 

 

                                                                                                  Nguyễn Thị Mai