BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT NĂM HỌC 2016-2017

Tháng Năm 18, 2017 3:50 chiều
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Trường, ngày 18 tháng 5 năm 2017

 
 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Thực hiện xây dựng trường học “An toàn về an ninh trật tự”

Năm học 2016 – 2017

Căn cứ Kế hoạch số 2620/KH – CA – SGDĐT  Quảng Bình ngày 25 tháng 12 năm 2015 Kế hoạch xây dựng “Trường học  an toàn về  An Ninh Trật tự” giai đoạn 2016 – 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH – UBND- BCĐ  Quảng Bình ngày 30 tháng 3 năm 2016 Kế hoạch xây dựng “Trường học  an toàn về  An Ninh Trật tự” giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH – UBND- BCĐ  Quảng Trạch ngày 30 tháng 3 năm 2016 Kế hoạch xây dựng  mô hình liên kết “Trường – Xã  Phường” đảm bảo  An Ninh Trật tự.

 Căn cứ vào công văn số 157/HD-PGDĐT. Quảng Trạch ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc hướng dẫn tổng kết phong trào xây dựng trường học về ANTT năm  học 2016 – 2017

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị; Trường Tiểu học Quảng Trường tự kiểm tra, đánh giá và sơ kết thực hiện xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự như sau:

  1. Đặc điểm tình hình
  2. Về quy mô trường lớp

Tổng số giáo viên CBCNV:21 Trong đó dạy GDCN: 0đ/c bảo vệ :1 đ/c.

Tổng số học sinh 212. Học sinh liên quan đến hoạt động tín ngưỡng đạo công giáo: 144 em giẩm hơn so với năm trước.

  1. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

 

TT Đơn vị Kiến thức, kỹ năng Phẩm chất Năng lực
HT Tốt HT Chưa HT Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng
1 TH Quảng Trường 136 73 3 116 96   121 91  

 

  1. Tình hình về ANTT.

          Tình hình về ANTTXH: Số vụ việc nào liên quan đến ANTT trong trường học do đối tượng học sinh và đối tượng bên ngoài gây ra:

          Số liệu cụ thể:

TT Lỗi vi phạm Số vụ Số đối tượng Ghi chú
1 Gây gỗ đánh nhau Do HS trong trường gây ra      
Bên ngoài  gây cho nhà trường.      
2 Cố ý gây thương tích Do HS trong trường gây ra      
Bên ngoài  gây cho nhà trường.      
3 Trộm cắp Do HS trong trường gây ra      
Bên ngoài  gây cho nhà trường.      
4 Tai nạn giao thông Thương  tích Giáo viên      
Học sinh      
Chết người Giáo viên      
Học sinh      
Vi phạm ATGT Giáo viên      
Học sinh      
5 Liên quan đến ma túy Giáo viên      
Học sinh      
6 Liên quan đến cờ bạc, cá độ. Giáo viên      
Học sinh      
7 Các vi phạm khác Giáo viên      
Học sinh      

II.CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự năm học 2016 – 2017.

Việc phân công trách nhiệm cho các thành viên BCĐ, phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn, các lớp, các đoàn thể trong nhà trường phối hợp được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về thời gian.

Việc hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện cũng được lãnh đạo nhà trường thực hiện thường xuyên (đã đưa vào tiêu chí thi đua cho từng cá nhân và tập thể).

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

  1. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ CB, GV, NV và HS toàn trường

Nhà trường tổ chức tốt công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp liên quan đến ANTT; những quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, Luật ATGT (100% các lớp dạy đủ số bài học quy định trong chương trình, giảng dạy lồng ghép vào tiết sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ); những quy định của ngành GD&DT về đạo đức nhà giáo, về rèn luyện phẩm chất đạo đức của học sinh; nội quy, quy định của  nhà trường về công tác bảo vệ ANTT, bạo lực học đường,…nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh:

+ Nhà trường ít nhất 1 lần/ tháng (tuyên truyền trong các buổi họp Hội đồng hoặc trong hội nghị sơ tổng kết năm học).

+ Tổ chuyên môn: 2 tuần/1 lần (lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên môn).

+ HS toàn trường: 1 lần/tuần (vào các tiết chào cờ đầu tuần hoặc các tiết sinh hoạt lớp,…).

Tổ chức tốt cho 100% CB,GV, NV và các tập thể lớp cam kết xây dựng “Trường học an toàn về ANTT”, cam kết về ATGT, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, chấp hành pháp luật – Điều lệ trường Tiểu học và các quy định khác của nhà trường như Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc trong cơ quan.

  1. Công tác xây dựng, củng cố kiện toàn lực lượng nồng cốt đảm bảo ANTT trường học.

Thành lập các mô hình đảm bảo trật tự an ninh nhà trường: Đội xung kích đảm bảo về ATGT (Đoàn viên thanh niên), Đội bảo vệ (nhân viên bảo vệ) – tự quản ANTT nhà trường, Đội tuyên truyền phát thanh măng non của học sinh trong liên đội. Tổ tự quản phòng cháy, chữa cháy đối với CB, GV, NV. Tổ quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội về tệ nạn xã hội (Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp).

Các mô hình đảm bảo ANTT nhà trường đã phát huy tốt vai trò của mình, xác định rõ trách nhiệm, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng trong thực hiện công tác đảm bảo ANTT trường học tại đơn vị. Việc trao đổi thông tin và giải quyết các vụ việc liên quan ANTT tại trường học giữa các lực lượng đã đảm bảo yếu tố chặt chẽ, kịp thời và khách quan.

  1. Công tác phối hợp đảm bảo ANTT trường học.

Phối hợp chặt chẽ với các gia đình học sinh trong quản lý, giáo dục con em mình. Duy trì thường xuyên việc gặp gỡ Ban đại diện Cha mẹ học sinh để nắm bắt tình hình học tập rèn luyện của từng em tại trường học cũng như tại gia đình để kịp thời có phương hướng giải quyết hợp tình, hợp lý.

Tăng cường công tác quản lý đối với nhân viên bảo vệ, trách nhiệm của tổ hành chính, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đội. Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa các lớp, các tổ chức, bộ phận trong trường học. Phát huy hết tinh thần trách nhiệm, bảo vệ tốt tài sản nhà trường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật nhà trường, vi phạm nội quy trường lớp trong học sinh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT trường học.

  1. Kết quả công tác bảo vệ ANTT của trường Tiểu học Quảng Trường từ đầu năm học 2016 – 2017 đến nay

4.1. Về trật tự an toàn giao thông

Không có trường hợp CB, GV, NV, HS vi phạm trật tự an toàn giao thông do Phòng Cảnh sát giao thông thông báo về nhà trường.

Thực hiện tốt Giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh.

          4.2. Về vệ sinh trường, lớp.

Trường lớp luôn đảm bảo xanh – sạch – đẹp, là môi trường học tập thân thiện, tuyệt đối không xảy ra mất vệ sinh ảnh hưởng đến sức khoẻ hoặc các dịch bệnh trong vệ sinh học đường.

4.3.  Về cơ sở vật chất phòng cháy, chữa cháy.

Luôn đảm bảo về CSVC trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đồ dùng dạy học luôn được sắp xếp gọn gàng, tuyệt đối không có hành vi mất cắp tài sản, trang thiết bị tại nhà trường.

           4.4.  Phòng chống tai nan thương tích, dịch bệnh.

Không có tai nạn đáng tiếc xảy ra và dịch bệnh phát triển trong nhà trường. Học sinh được trang bị các kiến thức về : Phòng chống thảm họa, ý thức được những hành động có nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và bạn bè.

Khắc phục kịp thời những tai nạn thông thường như sơ cứu khi học sinh bị đau đầu, đau bụng, chấn thương phần mềm, …

– Không có trường hợp ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

  1. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

          1/ Ưu điểm:

          + Việc thực hiện xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự của Nhà trường đã góp phần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật xung quanh trường học qua việc:

+ Cung cấp thông tin cho công an nắm tình hình.

+ Cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo ANTT khu vực xung quanh trường học. Tăng cường kiểm tra, không để học sinh bỏ học, bỏ tiết để la cà hàng quán hoặc thực hiện các hành vi vi phạm kỷ luật nhà trường.

+ Thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát ANTT, ATGT xung quanh trường học; ngăn chặn đối tượng xấu lôi kéo học sinh vào các hoạt động vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn cho học sinh khi đến trường.

2/ Tồn tại:

– Khu vực trường học gần đường giao thông 12A  phần nào cũng có ảnh hưởng đến trật tự giao thông. (nhất là đầu giờ học hoặc khi sắp tan trường, phụ huynh chờ để đón học sinh).

3/ Đề xuất kiến nghị:

Không

  1. Công tác trộng tâm trong thời gian tới:

            1/ Tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ CB, GV, NV và HS toàn trường.

2/ Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, duy trì, củng cố các mô hình tự phòng ngừa, tự quản, tự bảo vệ ANTT trường học.

3/ Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành chức năng về thực hiện xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự.

4/ Làm tốt công tác tham mưu để tăng cường CSVC .

          5/ Tiếp tục làm tốt việc sơ, tổng kết và công tác thi đua, khen thưởng về việc giữ gìn ANTT trường học góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực để tạo cho mỗi CB, GV, NV và HS khi đến trường với một tâm thế  “Mỗi giờ đến trường là một giờ khám phá, mỗi ngày đến trường là một ngày vui’.

Trên đây là báo cáo sơ kết việc thực hiện xây dựng trường học “An toàn về an ninh trật tự” năm học 2016 – 2017của trường Tiểu học Quảng trường.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người báo cáo

 

 

 

 

Nguyễn Thị MaI