Liên hệ

Trường Tiểu Học Quảng Trường

Địa chỉ: Thu Trường – Quảng Trường -Quảng Trạch – Quảng Bình.
Người phát ngôn: Bà: Trần Thị Thu Hương.  Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0919202692 – Email: thquangtruong_qt@quangbinh.edu.vn