đề khoa học lớp 4 theo ma trân

Tháng Tư 26, 2017 4:34 chiều
TR­ƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

Họ tên HS : …………………………………

 Lớp :……………

Điểm

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

Năm học 2016 – 2017

MÔN: KHOA HỌC – LỚP 4

(Thời gian 35 phút)

 

 

 

 

Phần A: Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trớc câu trả lời đúng.

Câu 1. Tính chất của không khí là? (M1) (1 điểm)

 

 1. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định
 2. Có màu, có mùi

 

 1. Màu trắng, vị ngọt
 2. Trong suốt

 

Câu 2. Âm thanh không truyền qua được môi trường nào? (M2) (1 điểm)

 

 1. Chất rắn
 2. Chân không
 3. Chất lỏng
 4. Chất khí

 

Câu 3. Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua? (M2) (1 điểm)

 

 1. Kính
 2. Quyển vở, miếng gỗ
 3. Tú ni lông trắng
 4. Nước

 

Câu 4. Điều gì sẽ xẩy ra nếu trái đất không được sởi ấm? (M1) (1 điểm)

 1. Gió sẽ liên tục thổi ngừng thổi
 2. Trái đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.
 3. Trái đất sẽ tan ra.
 4. Trái đất trở nên yên bình hơn.

Câu 5. Đốt ngọn nến, lấy cốc thủy tinh chụp lên cây nến đang cháy, lúc sau nến tắt. Nguyên nhân tại sao? (M3) (1 điểm)

 

 1. Thiếu ánh sáng
 2. Thiếu nước
 3. Thiếu khí các bon níc
 4. Thiếu không khí

 

Câu 6: Quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào (M2) (1điểm)

 

 1. Buổi sáng
 2. Buổi trưa
 3. Buổi chiều
 4. Buổi tối

 

Câu 7. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (M1) (1điểm)

Trong quá trình quang hợp thực  vật hấp thụ khí …………….. và thải ra ………….

 1. Tự luận

Câu 8. Điều gì sẽ xảy ra với cây xanh nếu không có ánh sáng? (M1) (1 điểm)

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 9. Thực vật cần gì để sống? (M3) (1 điểm)

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn từ các loài vật sau: (M4) (1 điểm)

Ngô, rắn, vi khuẩn, chuột

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Đấp án:

Câu 1; A

Câu 2: b

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: D

Câu 6: D

Câu 7:

Tự luận

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10: