HỌC SINH ĐỌC SÁCH TRONG GIỜ RA CHƠI

Tháng Chín 25, 2017 4:33 chiều

22015341_2028353007451873_652634942_o                                                          21985922_2028353010785206_1790020264_o

22015203_2028352950785212_1497075078_o                                                         22015590_2028352960785211_227484188_o

22016829_2028352940785213_1209342227_o                                                         22016956_2028353004118540_567264966_o

22047614_2028353000785207_1787091963_o                                                              22070150_2028352984118542_1795641450_o