ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TH NHIỆM KỲ 2017-2022

Tháng Chín 11, 2017 8:21 sáng

21106324_1820174711625939_8613913049036995856_n (1)                                                                     21149980_1820174771625933_7169796291417899309_n

 

21106324_1820174711625939_8613913049036995856_n                                                      21192447_1820174808292596_1170369864900481063_n

 

21167146_2015982518688922_1712696710032922464_o                                                             21167167_2015984975355343_6869651416886298822_o

 

21199544_2015984152022092_5440216636977863963_o

Đại hội thành công rực rở. Một lần nữa chúc công đoàn trường gặt hái nhiều thành công !