Thành tích học tập của HS

Tháng Năm 23, 2017 8:06 sáng

18676373_1960658500887991_1163647276_o     18642023_1960658337554674_1257764315_o

 

 

Học sinh nhận phần thưởng trong quá trình học tập năm học 2016-2017